fbpx

PRIVAATSUSPOLIITIKA PÕHIMÕTTED

1. Järgnevad andmekaitse põhimõtted käsitlevad Gnomeo Uü all toimivate kaubamärkide: Hingeteadvus poolt hallatavaid teenuseid, veebilehti, gruppe, koolitusi, kursuseid.
2. Isikuandmete kogumise, salvestamise, säilitamise ja töötlemise praktikat. Täpsemalt tuuakse välja, missugust infot me inimeste kohta valdame, kui nad külastavad meie veebilehte www.hingeteadvus.ee või („Veebileht“), tarbivad muul moel meie tooteid ja teenuseid või astuvad meiega kontakti, ning kuidas neid andmeid kasutame.
3. Siinne Privaatsuspoliitika rakendub peamiselt informatsioonile, mida kogume online’is, kuid Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärust (General Data Privacy Regulation – GDPR) puudutav osa võib rakenduda ka andmetele, mida inimesed meiega offline’is või muul moel (nt teraapia seansi, live üritusel, telefoni, suhtluskanali või posti teel) jagavad.
4. Oleme selle Privaatsuspoliitika loonud selleks, et näidata oma kindlat kohusetunnet privaatsuse ja turvalisuse huvides. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas kogume andmeid kõigilt oma internetiteenuseid („Teenused“) kasutavatelt lõpptarbijatelt, sh neilt, kes kasutavad Teenuseid ilma kontot omamata („Külalised“) ja neilt, kes ostavad tooteid või Teenuseid, tasudes igakuiste maksetega („Liikmed“).
5. Meie teenuseid kasutades nõustud, et nii kasutamist kui võimalikke privaatsusteemalisi vaidlustusi reguleerib siinne Privaatsuspoliitika.
6. Palume, et loeksid meie Privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi.
7. Jätkates meie teenuste kasutamist ka peale meiepoolsete privaatsus või kasutajatingimuste muudatuste sisseviimist, nõustud Privaatsuspoliitikaga ja Kasutajatingimuste selle kõige värskema kujuga.

1.PRIVAATSUSPOLIITIKA ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad privaatsuspoliitika tingimusi reguleerivad Gnomeo Uü, registrikood 12344259, aadressiga: Pähklimäe, Niitvälja küla Lääne-Harju vald Harjumaa 76624 (edaspidi: Müüja) ja müügikeskkonnas www.hingeteadvus.ee (edaspidi: e-pood) kasutatavad isikute andmed (edaspidi: Klient) vahel tekkivaid õigussuhteid.
1.2. Isikuandmete töötlemisel järgib Müüja Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
1.3. Müüja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu.
1.4. Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: kaupade müügiks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks, teenuste osutamiseks, kliendi teenindamiseks, ostuanalüüside tegemiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks ja veebikasutusstatistika tegemiseks. Müüjal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid.
1.5. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ning juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
1.6. Müüjale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed Kliendi ja tema tellimuste kohta.
1.7. Ostu eest tasumisel andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Müüjal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
1.8. Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks ning raamatupidamisele raamatupidamistoimingute tegemiseks.
1.9. Müüja edastab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, aadress, e-mail) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba kohaletoimetamiseks logistikapartnerile juhul, kui kasutatakse partneri teenust.
1.10. Isikuandmeid võidakse Müüja poolt edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
1.11. Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
1.12. Juurdepääs isikuandmetele on ainult Müüja poolt volitatud töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
1.13. Müüja rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
1.14. Isikuandmete edastamine Müüja poolt volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Müüja ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
1.15. Klient saab enda poolt sisestatud isikuandmetega tutvuda ja parandusi teha e-poes kasutajaprofiilis. Kui ost, infopäring või tagasiside on edastatud ilma kasutajakontota (külalisena), siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.
1.16. Kui isikundmete töötlemine toimub Kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-maili info@hingeteadvus.ee teel.
1.17. E-poes Kliendi konto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
1.18. Kui e-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota (külalisena), säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
1.19. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
1.20. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
1.21. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust Müüja klienditoega e-maili info@hingeteadvus.ee teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
1.22. E-maili teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
1.23. Müüjal on õigus kasutada Kliendi e-maili, telefoni numbrit ning elu- või asukoha aadressi reklaami edastamiseks, kui Klient on e-poes teinud oma profiilikontole otseturunduse saamise nõustumiseks vastava kinnitusmärke.
1.24. Müüjal on õigus kasutada Kliendi e-maili Kliendile reklaami edastamiseks juhul, kui Klient on sisestanud oma e-maili e-poes olevasse uudiskirja (otseturunduse) tellimise lahtrisse ning seejärel kinnitanud nõusoleku e-mailile laekuvas kinnitusteavituses.
1.25. Kliendil on õigus igal ajal peatada ja/või keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Isikuandmete eemaldamiseks saadab Klient Müüjale vastavasisulise e-maili info@hingeteadvus.ee ja/või järgib edastatud pakkumises kirjeldatud juhiseid.
1.26. Kliendil on õigus igal ajal peatada peale e-poes olevasse uudiskirja tellimise (otseturunduse) lahtrisse sisestatud e-maili sisestamist Kliendi e-mailile reklaami edastamine, aktiveerides loobumine e-mailile edastatud reklaami lehe allosast “Lahkun uudiskirja listist”.
1.27. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on Kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-maili info@hingeteadvus.ee teel.
1.28. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe e-maili info@hingeteadvus.ee vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).
1.29. Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.
1.30. Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.
2. ISIKUANDMETELE LIGIPÄÄS
2.1 Müüja on isikuandmetele andnud ligipääsu vaid neile, kelle ülesandeks on teenuseid ja tooteid kättesaadavaks teha, klientidega ühendust võtta ja nende päringutele vastata ja teenust osutada.
2.2 Müüja töötajale või lepingulisele kliendile on antud juurdepääs infole vaid selles ulatuses, mida neil on oma tööülesannete täitmiseks vaja.
2.3 Kasutame teenusepakkujaid, et oma Veebilehte opereerida ja arendada ning teatud funktsioonide (nt maksete haldus, emailide edastamine, küsitluste ja kampaaniate läbiviimine, andmemajutus, turunduse haldamine ja mõned tehnilised ning klienditoe toimingud) 5.3 Tarvitame meetmeid kindlustamaks, et need teenusepakkujad pääseksid ligi isikuandmetele vaid meie poolt määratud mahus ja eesmärkidel, konfidentsiaalselt ning vastavuses GDPR reeglitega.
2.4 Kasutame kolmandate osapoolte lahendusi turunduses ja selle analüüsimises. Need protsessid toimuvad kolmandate osapoolte platvormidel Müüja kontodel nagu Google Analytics, Mailchimp, thinktifik.com, Simplybook.me jms.
2.5 Andmete töötlemine on kooskõlas andmekaitsereeglitega.

3. PRIVAATSUSPOLIITIKA SOTSIAALMEEDIA
3.1. Võime koguda ja säilitada isiklikku jm infot, mille inimesed meile vabatahtlikult jagavad, kui külastavad meie Veebilehte ja võtavad meiega Veebilehe kaudu ühendust või kasutavad meie teenuseid.
3.2. Palume pidada meeles, et mil iganes inimene vabatahtlikult isiklikku infot avalikult välja paneb, nt oma sotsiaalmeedia ajajoonel, interneti logides, emailides või suhtlusportaalides – see info on nähtav, kogutav ja kasutatav ka teistele peale meie. Meid ei saa pidada vastutavaks mistahes seesuguse kaitsmata info kasutamise eest kolmandate osapoolte poolt.
3.3. Müüja haldab Facebooki platvormil Hingeteadvus, Grete-Edith ja Siir Imelise elu loomise lehti
3.4. Müüja võib koguda Facebook’i kasutaja(te) postitusi, tagasisidet ja isikuandmeid ning kasutada seda infot sarnaselt siinses Privaatsuspoliitikas nimetatud muude isikuandmetega.
3.5. Isikud jagades Müüja poolt hallatavatel lehtedel ja gruppides infot nõustuvad , et Müüja säilitab ja kasutab nende andmeid.
3.6. Müüja järgib Facebook’i andmekasutuspiiranguid (Data Use Restrictions).
3.7. Müüja võib kasutada Facebooki sotsiaalmeedia platvormil reklaami.
3.8. Mistahes infot, mida kogume Facebook’i reklaamide kaudu, jagame vaid oma koostööpartneritega (teenusepakkujad). Vastutame selle eest, et meie koostööpartnerid tagaksid kogu Facebook’i reklaamidest saadud info turvalisuse ja konfidentsiaalsuse.
3.9. Facebook’i reklaamide kaudu saadud andmeid ei kasuta me muuks otstarbeks kui koondatult ja anonüümselt oma reklaamikampaaniate tulemuslikkuse ja efektiivsuse hindamiseks.

4. ISIKUANDMETE KASUTUSVIISID JA EESMÄRK
4.1 Kogume, säilitame ja haldame isikuandmeid selleks, et opereerida, parendada ja reklaamida oma teenuseid; inimestega ühendust võtta, kui nad on selleks soovi avaldanud; meieni jõudnud küsimustele ja kirjadele vastamiseks (sellisel juhul ei kasuta me vastamisaadressi mingil muul eesmärgil); jälgimaks ja analüüsimaks trende nagu ostuajalugu, müügiraportid, käitumine Veebilehel, klikid ja e-kirjade avamisstatistika; oma toodete ja teenuste turunduseks läbi e-turunduse, reklaami, sihtgrupi määramine Google’is ja Facebook’is; administratiivsetel ja juriidilistel põhjustel.
4.2. Kogume ja säilitame järgmisi andmeid: nimi, emaili aadress, arve aadress, krediitkaardiinfo (tagasimaksete tegemiseks), vanus, sugu, sissetuleku vahemik, haridustase, amet, vastused küsitluse küsimustele, registreerumiskanal, konto loomise kuupäev, konto uuendamise kuupäev, IP aadress, ajatempel, seadme tüüp, operatsioonisüsteem, veebilehitseja, emaili avamise klikk, kasutajanimi, kasutaja käitumine, sisselogimiste ajalugu, tellimuse andmed, asukoht, Facebook’i kasutaja, foto, keel, riik, ajatsoon, sünnipäev, hinnang meile, telefoninumber, telefonikõnede salvestused, teraapia seansil jagatud isiklik informatsioon, tagasiside (küsime viimaseks eraldi luba).
4.3. Kui klient ostab meie e-poest tooteid või teenuseid, kasutame toimingu käigus sisestatud andmeid vaid selle ostu vormistamiseks.
4.4. Me ei jaga neid andmeid muude osapooltega, välja arvatud Müüja poolt vahendatud konkreetse koolituse korraldajatega neile vajalikus mahus.
4.5. Enne Veebilehel ostu sooritamist peab ostja olema tutvunud ning nõustuma kasutustingimustega, millele on Veebilehel lõpliku ostu vormistamise eel selgelt viidatud.
4.6. Meilt ostu sooritamise käigus küsime ostjalt isikuandmeid, sh nime, emaili aadressi, ettevõtte puhul postiaadressi, telefoni numbrit, arveldusinfot ja krediitkaardiga maksmise puhul krediitkaardinumbrit.
4.7. Uudiskirjaga liitumise puhul küsime eesnime ja meiliaadressi. Kasutame neid ja mistahes muus järgnevas protsessis antud andmeid peamiselt selleks, et pakkuda kohandatud kogemust meie toodete ja teenuste tarbijatele.
4.8. Kogutud andmeid kasutame mitmel erineval moel, sh oma funktsioonide ja reklaamide kohandamiseks ja pakkumiste tegemiseks e-posti teel. Võime erinevatel eesmärkidel ja allpool kirjeldatud juhtudel edastada saadud infot ka kolmandatele osapooltele nagu teenusepakkujad, lepingupartnerid ja reklaamijad
4.9. Kõik need andmed jõuavad meieni vaid inimeste enda kaudu ja vabatahtlikult sisestades.
4.10. Müüja kontakteerub Veebilehe kaudu vaid nendega, kes seda eraldi soovinud on – liitunud uudiskirjaga, osalenud meie üritus(t)el või ostnud meie Teenuseid.
4.11. Veebileht kogub isikuliselt tuvastatavat infot siis, kui kasutajad registreeruvad teenusele või üritusele või ostavad e-poest. Üldjuhul on selleks infoks nimi ja e-maili aadress listi lisamiseks või nimi, e-maili aadress ja krediitkaardi andmed üritustele registreerumiseks vm Teenuste ostmiseks.
4.12. Kõik need andmed jõuavad meieni vaid inimeste enda kaudu ja vabatahtlikult sisestades.
4.13. Kui inimene ei ole meid alljärgnevale protsessile vastavalt teavitanud, jätame endale õiguse kasutada ja kolmandatele osapooltele edastada kõiki andmeid (välja arvatud 5. tingimustel) , mille inimene on meile andnud kas Veebilehte külastades või mistahes muul moel ja eesmärgil. See aitab meil ja kolmandatel osapooltel toodete ja teenuste kohta asjakohast infot saata.

5. PRIVAATSUSPOLIITIKA TERAAPIA
5.1. Teraapia seansile registreerides on meil õigus küsida andmeid inimese tervisliku seisundi kohta. Küsimustele vastamine on vabatahtlik kuid võib saada määravaks teraapia seansi läbiviimisel. Müüja jätab endale õiguse teenust mitte osutada kui inimene ei jaga olulist informatsiooni oma tervisliku seisundi kohta.
5.2. Andmetest ei jaga me kolmandatele osapooltele mitte kunagi teraapia seansi ajal toimuvast ja jagatud informatsioonist.
5.3. Tagasiside jagamine võib toimuda kliendi nõusolekuta kui nimi on muudetud. Kliendi poolt jagatud tagasisides on Kliendil õigus jätta oma nimi avalikustamata.
5.4. Oma valduses olevaid Kliendi isiklikke andmeid me ei avalikusta, ei kauple, ega müü kolmandatele osapooltele.
5.5. Meie valduses olevad personaalseid andmeid mida on käsitletud teraapia seansi käigus me hoiustame 6 kuud ning e-posti teel info@hingeteadvus.ee saadetud avalduse alusel on Kliendil võimalik neid ka enda valdusesse saada.
5.6. Meil on õigus anda andmed meile teadaolevalt kolmanda osapoole valdusesse nagu riigiorganid ainult kohtumääruse kaudu.

6. VÕIMUORGANID
6.1 Võime avaldada isikuandmeid, sh kirjavahetuste sisu, kolmandatele osapooltele juhul, kui peame seda vajalikuks ja vastavaks seadusandlusele
6.2 kui seda nõuavad võimuesindajad või audiitorid.
6.3 Samuti võime isikuandmed avaldada, kui leiame, et vastava inimese tegevus on vastuolus meie avalikustatud regulatsioonide ja põhimõtetega või kaitsmaks Müüja õigusi, vara, turvalisust ning hoidmaks ära pettusi ja pahatahtlikkust.

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
7.1 Säilitame teatud kogutud informatsiooni, kuni Liige on meie Veebilehel aktiivne, ning ka teatud juhtudel, mil Liikme konto on suletud.
7.2 Kui meil puudub pidev seaduslik või äriline vajadus inimese andmeid säilitada, siis kustutame või muudame need anonüümseks.

8. KÜPSISED JA JÄLGIMISVAHENDID
8.1. Müüja e-poes kasutatakse küpsiseid. Rakendame oma e-poes küpsiseid, et lihtsustada lehe kasutamist. Küpsised aitavad meil: pidada meeles Külaliste riiki ja keele-eelistusi; pakkuda huvidepõhist informatsiooni; mõista oma sihtgruppi ja liiklusmustreid; võimaldada automaatset sisselogimist nendesse Veebilehe osadesse, mis eeldavad liikmelisust. E-poodi kasutades Klient nõustub ja aktsepteerib ilmuva küpsiseteate kohaselt küpsiste kasutamist.
8.2. Küpsised on vähest infot sisaldavad tekstifailid, mis laetakse hingeteadvus.ee veebilehte külastades kasutatavale veebilehitsejale salvestamiseks, eesmärgiga pakkuda teile paremat kasutuskogemust ning mugavamat veebilehel navigeerimist. Näiteks võimaldavad küpsised meelde jätta keelevaliku eelistusi ning jätta vahele igakordne veebilehele sisselogimine. Lisaks on küpsistel hea omadus reklaamide kuvamisel, näidates teile ainult neid, mis teile tõsiselt huvi pakuvad.
8.3. Müüja e-poes kasutatakse esimese ja kolmanda osapoole küpsiseid, mis samal ajal võivad olla ka seansi või püsiküpsised:
• Ajutised ehk seansi küpsised, mis aktiveeruvad ainiti veebilehe kasutuse ajaks ja kustuvad peale veebilehitseja sulgemist.
• Püsiküpsised ehk päevadeks või kuudeks salvestuvad küpsised, mis jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel.
• Kolmandate osapoolte küpsised, mis pole Müüja poolse haldamisega seotud. Kasutatakse partnerite veebilehtedel analüütilisel eesmärgil, on Müüja e-poes märgitud või millele edasi lingitakse.
8.4. Küpsised aitavad Müüjal mõista, milline on periooditi külastajate koguarv, milliseid veebilehitsejaid eelistatakse ning millised on populaarseimad tooted. Selliste statistiliste andmete põhjal saab Müüja kohandada veebilehe kasutamist paremaks, rikastada külastuskogemust harjumuspärasemaks ja kujundada veebilehte asjakohasemaks ning turvalisemaks.
8.5. Kui Klient küpsiste kasutamisega ei nõustu, siis on võimalik nende salvestamine veebilehitsejate seadetes blokeerida. Samuti on võimalik veebilehitseja seadetes varasemalt salvestatud küpsiseid kustutada. Vajadusel tuleb Kliendil järgida vastava veebilehitseja juhiseid. Kliendi poolt küpsiste blokeerimise ja kustutamise korral võib juhtuda, et kõiki veebilehel olevaid funktsioone ei pruugi olla võimalik kasutada. Blokeerimisel ja/või kustutamisel varasemalt salvestatud info säilib ja on kasutatav, kuid peale antud toiminguid lõpetatakse Müüja poolt mistahes teabe kogumine.
8.6. Lisateavet küpsiste kohta, kaasa arvatud see, kuidas vaadata, millised küpsised on seadmesse paigaldatud ning kuidas neid hallata ja kustutada info@hingeteadvus.ee
8.7. Küpsiseid saab välja lülitada kui vastava teabe edastamine läbi küpsiste tekitab kliendile ebamugavust.

9. ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUS (GDPR)
9.1. GDPR rakendus 25. mail 2018, eesmärgiga kaitsta Euroopa Liidu (EL) kodanike isikuandmeid.
9.2. Kõigil Euroopa Majandusühenduse (European Economic Area – EEA) elanikel, kes võtavad ühendust Müüja mis iganed infokanalite kaudu, on teatud õigused oma isikuandmete suhtes.
9.3. Võtame arvesse ja kohaldame kõigi soove ja päringuid mis jõuavad meieni isikutelt, kes soovivad oma vastavaid õigusi kasutada.
9.4. Kui inimene soovib, et tema andmed meie andmebaasist kustutataks, kaotab ta juurdepääsu kõigile meie programmidele, kursustele, millega ta seni aktiivselt seotud oli. Müüja on õigus teenuste eest raha mitte tagastada kui teenus on võetud kasutusele enam kui 24 tundi enne kustutamise soovi.
9.5. Isikuandmetele juurdepääs, nende korrigeerimine, värskendamine või andmebaasist informatsiooni kustutamise soovidest ja päringutest palun kirjutada aadressil info@hingeteadvus.ee. Telefonikõnedes ei vaidlusta ega lahenda tekkinud probleeme.
9.6. Kõigil e-postiga liitunud liikmetel on igal hetkel õigus loobuda meiepoolsest turundussuhtlusest. Selleks saab vajutada iga uudiskirja lõpus olevale lingile „Lahku listist“.
9.7. Kui me oleme isikuandmed saanud ja neid töödelnud isiku varasemal nõusolekul, on igal hetkel võimalik nõusolekust loobuda. See ei mõjuta loobumise-eelse andmekasutuse seaduslikkust ega edasist andmekasutust juhul, kui Müüja on selleks juriidiliselt kohustatud.
9.8. Kaebuse esitamiseks ja rohkema info saamiseks andmekasutuse osas tuleb kontakteeruda oma kohaliku andmekaitse organisatsiooni või vastava spetsialistiga.

9. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE
9.1. Müüja jätab endale õiguse muuta Privaatsuspoliitika sätteid, ning kaasajastada need muutuvate seadustega. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
9.2. Müüja ja Klient teevad kõik nendest oleneva vaidluste lahendamiseks läbirääkimise teel.
9.3. Kui Pooled ei jõua vaidlusküsimustes kokkuleppele lahendatakse vaidlus EV seadusandluses ettenähtud korras

Allkiri: __________________ Kuupäev: __________________
Olen tutvunud ja nõustun privaatsuspoliitikaga:
©Hingeteadvus
Grete-Edith Einaste
Gnomeo Uü