Kasutajatingimused

  KASUTAJATINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1. Sina (edaspidi “Klient”) nõustud ettevõtte Gnomeo UÜ reg.nr 12344259 (edaspidi „Ettevõte“ sätestatud kasutajatingimustega kui:

1.1 Oled ostnud Gnomeo UÜ teenuseid www.hingeteadvus.ee kodulehelt, registreerides kursuse platformile, sisestades krediit- või pangakaardi andmed kursuste platformile või teinud ülekande ettevõtte kontole.

1.2 Oled liitunud elektrooniliselt Gnomeo Uü ja Hingeteadvuse brandingu halduses oleva sotsiaalmeedia Facebook grupiga (Hingeteadvus.ee – Teadlik Tervenemise Teekond) või kliendiprogrammidega.

2. Selle lepingu tingimused on kehtivad kõigile Teenustele mida Ettevõte vahendab Kliendile.

3.Ettevõtte poolt pakutavad alternatiivmeditsiini meetodid, kursused, teraapiad, seminarid, konsultatsioonid, mentorlus, vaimsed praktikad, programmid (edaspidi “Teenused”) ei asenda traditsioonilist arstiabi ning viimase kasutamise lõpetamist ettevõtte ei propageeri ega soovita.

4. MUUTUMINE

4.1 Ettevõtte pakub teenuseid inimese enesearengu, harimise ja juhendamise eesmärgil

4.2 Klient saab aru ja nõustub, et ainult tema ise, on 100% vastutav oma edu ja elumuutuste eest

4.3 Kuna kliendi panus/ausus ei ole ettevõttel kontrollitav, vastutab klient tulemuste, muutuste ja tagajärgede eest 100% ise

4.4 Klient peab ise olema valmis täielikult pühenduma, õppima ja muutuma, et saavutada soovitud tulemused

4.5 Klient nõustub, et teenuste omandamise järel tulemuste saavutamine sõltub kliendi enda panusest

4.6 Ettevõte ei garanteeri ega võta vastutust teenuse osutamisel saavutatud/loodetud tulemustest

4.7 Klient aktsepteerib kõiki riske, nähtavaid ja silmale nähtamatuid, mis võivad tuleneda ettevõtte poolt pakutavate teenuste läbimisel

4.8 Klient nõustub austama kõiki Ettevõtte poolt esitatud reegleid kursuste läbimiseks, tegema koduseid töid (kui on ette nähtud), et saavutada soovitud tulemusi

4.9 Klient nõustub, et Ettevõtte ei vastuta, kui ilmnevad kahjulikud tulemused Ettevõtte teenuste valesti kasutamise tagajärjel

5. ANDMETE TÖÖTLEMINE JA KAITSE

5.1 Ettevõte on kohustatud hoidma saladuses Kliendi kohta Teenuste osutamise käigus teatavaks saanud andmeid ning avaldama neid üksnes Kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui selliste andmete avaldamise õigus või kohustus tuleneb seadusest

5.2 Ettevõte kindlustab, et seanssidel toimunu on rangelt konfidentsiaalne ning ei kuulu jagamiseks, levitamiseks kolmanadatele isikutele

6. TERAAPIA

6.1 Klient on teadlik ohtudest ja läbi lugenud/töötanud teraapia seansile tulles temale edastatud infolehe.

6.2 Klient nõustub, et terapeut loob ühenduse seansi ajaks, teie energia ja kõrgema minaga, et pakkuda paremat teenuse kogemust.

6.3 Ettevõte ei võta vastustust teraapia järel kliendi tervisliku seisuni halvenemise eest kui klient ei ole järginud traditsioonilise arstiabi juhiseid

6.4 Kui Siiralt Sinule terapeut soovib veebilehel eksponeerida kliendi tagasisidet, siis on see lubatud vaid kliendi (nii kirjalik, kui suuline) nõusolekul.

6.5 Ettevõtte terapeudil on õigus olulistel asjaoludel kliendiga koostöö ühepoolselt päevapealt lõpetada.

6.6 Siiralt Sinule meeskonnale saabub mõne kliendi poolt terapeudi suhtes kaebekiri on selle põhi eesmärk on leida sõbralik lahendus mõlemale osapoolele säilitades seejuures ettevõtte terapeudi head mainet.

7. ÜLDINE

7.1 Materjalid mida mida kasutatakse kursustel, veebilehel (pildimaterjal, videomaterjal, artiklid, kliendi tagasiside jms) on ainult isiklikuks kasutamiseks

7.2 Klient nõustub neid mitte kopeerima, jagama, müüma, vahetama teiste inimeste isegi kui võib tunduda sarnase probleemiga

7.3 Materjalid on ainult personaalselt kasutamiseks mõeldud makse teostanud Kliendile, kui pole Ettevõttega eelnevalt kokku lepitud teisiti

7.4 Kõikide videode, piltide ja materjalide autoriõigused kuuluvad Gnomeo UÜ-le

7.5 Ettevõtte meeskonnal on õigus oma keskkonda reklaamida kõigis multimeedia väljaanetes, olenemata usulisete lahkarvamuste ilmnemisest

7.6 Siiralt sinule FB ja kodulehel on õigus tõstatada olulisi teemasid ja rääkida kõikidel teemadel hoolimata sellest kas see ühtib kõikide inimeste maailmavaatega

7.7 Ettevõttel õigus oma grupist (Usu iseendasse ja loo oma elu) grupist eemaldada inimene kes käitub ebaeetiliselt ja solvavalt kaasliikmetega või ei järgi grupi reegleid.

7.8 Ettevõttel on õigus eemaldada grupist päevapealt inimene kelle viibimine grupis ei ole ettevõtte ja sellega seotud inimeste kõrgema heaolu hüvanguks.

8. TASUMINE ja TAGASTUS

8.1 Siiralt Sinule koolitused jätab endale õiguse pakettide hindasid muuta. Hinnamuudatusi ei tehta tagasiulatuvalt

8.2 Klient nõustub pidama kinni maksetähtaegadest vastavalt Ettevõtte poolt sätestatud tingimustele, hinnakirjale, saadud arvele või maksegraafikule

8.3 Ettevõte kohustub kasutama Kliendi poolt sisestatud kaardi maksete andmeid ainult selleks antud eesmärgil ja järgides andmekaitseseadust KASUTAJATINGIMUSED Siiralt Teie, Grete-Edith Einaste UÜ Gnomeo

8.4 Ettevõte rakendab viivist 0,05% päevas iga viivitatud makse eest

8.5 Kliendi enda tõttu ära jäänud seanssi millest ei teavitatud enne 24h kokkulepitud seansi algust tuleb kliendil tasuda 50% esitatud arve summast.

8.6 Osapooled ei vastuta kohustuste täitmatajätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud. Vääramatu jõuna käsitlevad Osapooled asjaolu, mida Osapool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata

8.7 Ettevõte tagastab 14 päeva jooksul teenuste eest tasutud summa, kirjaliku avalduse alusel kus on märgitud tagastamise nõude põhjus

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1 Ettevõtte ja klient teevad kõik nendest oleneva vaidluste lahendamiseks läbirääkimise teel. 9.2 Kui Pooled ei jõua vaidlusküsimustes kokkuleppele lahendatakse vaidlus EV seadusandluses ettenähtud korras Olen tutvunud ja nõustun tingimustega:

Allkiri: __________________

Kuupäev: __________________

VEEBIPOE MÜÜGITINGIMUSED

1. Müügitingimuse üldsätted

1.1. Käesolevad müügitingimused reguleerivad Gnomeo Uü, registrikood 12344259, aadressiga: Pähklimäe, Niitvälja küla Lääne-Harju vald Harjumaa 76624 (edaspidi: Müüja) ja müügikeskkonnas www.hingeteadvus.ee (edaspidi: e-pood) esitletud toodetele ja füüsiliselt saadetavale kaubale, tellimuse edastanud isikute (edaspidi: Klient) vahel tekkivaid õigussuhteid.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest kauba tellimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused.

1.3. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uuendatud müügitingimused e-poe keskkonnas. Kliendile kohaldatakse tellimuse esitamise hetkel kehtinud tingimusi, mis on Kliendi poolt tingimuste tutvumise, nõustumise ja täitmise nõusoleku kinnituseks vastava kinnitusmärkega aktsepteeritud. Enne tingimustega nõustumist on Kliendil võimalik kehtivad müügitingimused taasesitamiseks salvestada või printida.

2. Kauba-, toodete- ja hinnainfo

2.1. Kõik e-poes kuvatud hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu. Toodete hinnad on märgitud toote juurde. E-poes kuvatud toodete juures on tootegrupid; e-raamat, koolitused, kursused, heli- ja videosalvestused. Antud toodete info/kinnitus saadetakse interneti teel ning neile transporditasu ei lisandu.

2.2. Kõik e-poes kuvatud hinnad on eurodes ja ei sisalda käibemaksu. Kaupade hinnad on märgitud kauba juurde. E-poes kuvatud kaupade juures on kaubagrupid;  raamat, kaardid, kaup. Transpordi hinnad kuvatakse Kliendile ostu-tellimuse vormistamisel ostukorvis. Kauba hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Kliendi poolt valitud tarneviisile ja asukohale.

2.3. Hinnad kehtivad ostutellimuse vormistamisest kuni maksetähtaja aegumiseni, milleks on olenevalt maksemeetodist kuni 3 tööpäeva. 

2.4. Müüjal on õigus e-poes kuvatavaid hindasid ühepoolselt muuta, avaldades uued hinnad e-poe keskkonnas.

2.5. Kehtiva sooduskoodi olemasolul arvutatakse allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.

2.6. Teave kauba kohta on esitatud e-poes kauba juures.

2.7. Müüja teeb endast parima, et e-poes kuvatud kaubad oleksid saadavad. Erandkorras võib esineda olukord, kus laoseis ei vasta e-poes näidatule. Sellisel juhul Müüja asendab Kliendiga kokkuleppel tellitud kauba teise samaväärsega või tagastab Kliendile tasutud raha (sh. kauba kohaletoimetamise kulud) esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul vastavasisulise teate saamisest.

2.8. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud toode jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: toote hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu; koolitus jääb ära; klient on rikkunud või ei vasta üldtingimustes sätestatud tingimustele. 

2.9. E-poes füüsilise kauba juures visualiseerimiseks kasutatavad fotod on informatiivse tähendusega. Müüja teeb kõik endast oleneva, et kaubad oleksid Kliendile võimalikult hästi esitletud. Tulenevalt arvutimonitoride erinevustest seoses värvuste ja valgustuste resolutsioonide määratlusastmetest ning kauba materjalidele jm visuaalset infot mõjutavatest teguritest võib esineda erinevusi esitletud foto(de) ja tegelikkuse vahel. Müüja ei vastuta kirjeldatud põhjustest tingitud visuaalsete erinevuste eest.

 

3. Tellimuse vormistamine ja kohaletoimetamine

3.1. Müüja e-poest on võimalik teostada ostutellimus laos olevale kaubale. 

3.2. Ostutellimuse vormistamiseks ei ole e-poes konto loomine kohustuslik. Tellimuse edastamiseks tuleb Kliendil täita kõik küsitud andmelahtrid, et kauba kohaletoimetamine õnnestuks. Peale laos oleva kauba lisamist ostukorvi on võimalik muuta koguseid, neid juurde lisada ning eemaldada. Tellimuse täitmiseks avatakse ostukorv vajutades „Vormista ost“.

3.3. Enne ostutellimuse edastamist „Saada tellimus“ nupu vajutamist tutvub Klient põhjalikult kehtivate Müügitingimustega ning kinnitab tingimustega nõustumise märkides linnukese lahtrisse „Kinnitan, et olen tutvunud ja nõustun tingimustega“.

3.4. Klient teeb valiku sobivaimale maksemeetodile. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – Stripe või Paypal turvalises keskkonnas.

 • Krediitkaardiga Visa ja MasterCard maksmise võimalus
 • Arve alusel ülekandega (ainult juhul, kui antud valik on e-poes maksemeetodite all olemas)
 • Sularahas (on võimalik tasuda ainult kohapeal kaupa või tooteid ostes).

3.5. Müügilepingu jõustumisel täidab või komplekteerib Müüja tellimuse ning toimetab kauba Kliendini. Füüsilised kaubad annab selle kohaletoimetamiseks üle logistikapartnerile hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

3.6. Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartnerile üle antud õigel ajal ning juhul, kui Klient on esitanud andmete sisestamisel valed või puudulikud andmed.

3.7. Kõikide postiga, kulleriga saadetavate tellimustega on kaasas saateleht ja/või arve. Kliendil on kohustus kauba vastu võtmisel kontrollida, et kaup ja kogused on kooskõlas saatelehe ja/või arvega ning kaubal ei esineks silmaga nähtavaid kahjustusi.

3.8. Kõikide heli- ja videokoolituste, kursuste, e-raamatute kohaletoimetamine toimub elektroni teel. Info/kinnitus ostetud koolituste kohta saadetakse Ostja meilile ning selle eest lisakulu ei rakendu.

3.9. Müüja saadab kaupa üle Eesti.  Transpordi võimalused ja tasu kuvatakse Kliendile ostutellimuse vormistamisel ostukorvis. Klient märgistab sobivaima ja kinnitab valiku nupuga „Edasi“. Kehtivad transpordimeetodid on:

 • Ise järele 0 €. Saadetisele tullakse järele Müüja esindusse Pähklimäe talu,  Niitvälja küla, Harjumaa. 
 • Kulleriga 5 €, alates 100€ kauba ostusummast transport kulleriga 0 €. Tellitud kauba kättetoimetamise aeg on olenevalt sihtkohast ja kauba väljastamise kuupäevast 1-5 tööpäeva. Kui kauba tarne ei ole mingil põhjusel võimalik, võtab Müüja 2 tööpäeva jooksul Kliendiga ühendust, helistades ja/või kirjutades e-mailile, et kokku leppida tellimuse edasine staatus ja/või tarneaeg.
 • Itella, omniva, DPD pakiautomaati 3 €, alates 75€ kauba ostusummast transport 0 €.

4. Müügilepingu jõustumine ja taganemisõigus

4.1. Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole. Pärast makse sooritamist saadab e-pood Ostjale tellimuskinnituse ja/või arve.

4.2. Müüja kohustub andma Kliendile peale tellimuse eest esitatud arve tasumist üle olemasoleva või tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku. Klient kohustub Müüjale tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

4.3. Tellimus tühistatakse ja müügileping ei jõustu, kui määratud aja jooksul pole Klient mingil põhjusel teostatud tellimuse eest tasunud ega Müüjaga ühendust võtnud.

4.4. Müüjal on õigus müügilepingust taganeda juhul, kui Kliendi poolt soovitud kauba laovarud on otsas või e-poes avaldatud andmed on valed. Sellisel juhul tagastab Müüja Kliendile raha esimesel võimalus

el, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul või kokkuleppel Kliendiga asendab tellitud kauba teise samaväärsega.

4.5. Kliendil on õigus müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul enne ja pärast kauba kättesaamist.

4.6. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Kliendiks on juriidiline isik.

4.7. Taganemisõigust ei kohaldata ja tagastamisele ei kuulu tooted ja kaup:

 • mis elektrooniliselt vahendatud kliendile ja/või koheselt ligipääsetavaks tehtud;
 • kõik veebikeskkonnas www.hingeteadvus.ee tarbitavad tooted;
 • mis on valmistatud arvestades Kliendi isiklikke vajadusi;
 • mis on valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt;
 • mis on pärast suletud pakendis kohaletoimetamist ja üleandmist avatud ja ei ole seetõttu kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse ja/või hügieenilistel põhjustel.

4.8. Kauba tagastamiseks ja/või vahetamiseks tuleb edastada teavitus koos nime, arve numbri, tagastatava kauba selgituse ning tagasimakstava summa jaoks pangakonto numbriga e-mailile info@hingeteadvus.ee

4.9. Kaup tuleb tagastada avamata pakendis komplektsel kujul, kahjustamata ning kasutamata 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest koos arve koopiaga kokkulepitud aadressile.

4.10. Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (nt. defektiga kaup või vale ehk teise artikli numbriga kaup). Sellisel juhul lepivad Müüja ja Klient kauba transportimise enne veo rakendamist kokku.

4.11. Klient vastutab kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest rahaliselt juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Sellisel juhul on Müüjal õigus kauba väärtuse vähenemise eest esitada hüvitamise nõue ja Klient on kohustatud nõude täitma.

4.12. Müüja tagastab tagastatud või vahetatud kauba hinnavahest tuleneva tagastamisele kuuluva summa, jättes tagasimakstavast summast välja kohaletoimetamise tasu, Kliendile kauba kättesaamise järgselt kuni 14 päeva jooksul. Makse teostatakse samale pangakontole, millele laekus makse või Kliendi poolt avalduses märgitud pangakonto numbrile.

5. Kliendi isikuandmete töötlemine

5.1.Isikuandmete töötlemine on kajastatud meie privaatsuspoliitikas.

 

6. Pretensioonide esitamise kord kaubale

6.1. Klient kohustub kaubal ilmnenud puudusest Müüjat teavitama hiljemalt 14 päeva  jooksul selle avastamisest, edastades e-kirja kaudu info@hingeteadvus.ee pretensiooni, kus on märgitud Kliendi nimi, kontakttelefon, arve number ja kauba puhul tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

6.2. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse kirjalikult ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

6.3. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Müüja ja Klient omavahel kokku. Kliendil on õigus taganeda lepingust, öelda leping üles, nõuda puudusega kaubale ostuhinna alandamist, küsida Müüja kulul parandamist või vahetamist.

6.4. Kliendil on õigus küsida Kauba eest tasutud summa tagasi koos tasutud transpordi tasuga, kui Müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või Kliendile on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

6.5. Müüja ei vastuta peale kauba üleandmist Kliendi süül tekkinud puuduste eest, mis ilmnevad kauba mittenõuetekohase hoiustamise, loomuliku kulumise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena. Sellisel juhul on Müüjal õigus jätta pretensiooni nõue täitmata.

6.6. Kui Müüja keeldub Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole või kohtusse. Kliendivaidluste komisjoni andmed on toodud tarbijakaitseameti kodulehel. Klient võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. 

6.7. Kui Klient asub väljaspool Eesti Vabariiki, siis Euroopa Liidu liikmesriikides on võimalik esitada kaebus veebipõhiste vaidluste lahendamise ODR-platvormi kaudu.

 

7. Pretensioonide esitamise kord toodetele

7.1.  Müüja pakub teenuseid inimese enesearengu, harimise ja juhendamise eesmärgil. Toote ilmnenud puudusest tuleb Müüjat teavitada hiljemalt 14 päeva  jooksul selle avastamisest, edastades e-kirja kaudu info@hingeteadvus.ee pretensiooni, kus on märgitud Kliendi nimi, kontakttelefon, arve number ja kauba puhul tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. 

7.2. Tulenevalt toote tüübist ei kuulu interneti kaudu saadetavad heli- ja videosalvestused tagastamisele, seega on enne ostu sooritamist vaja kindlaks teha, et just seda toodet on osta soovitud, Juhul, kui osteti vale toode, palume kontakteeruda e-posti kaudu info@hingeteadvus.ee.

7.3. Kui klient on ostnud pääsme Müüja poolt korraldavatele koolitusele, kuid mingil põhjusel ei saa osaleda, palume kontakteeruda info@hingeteadvus.ee meiliaadressil. Tasutud summa kuulub täielikult tagastamisele.

7.4. Klient saab aru ja nõustub, et ainult tema ise, on 100% vastutav oma edu ja elumuutuste eest ning Müüja ei vastuta antud tulemuste eest. Kuna kliendi panus/ausus ei ole ettevõttel kontrollitav, vastutab Klient täielikult tulemuste, muutuste ja tagajärgede eest 100% ise. Klient nõustub, et teenuste omandamise järel tulemuste saavutamine sõltub kliendi enda panusest.

7.5. Klient aktsepteerib kõiki riske, nähtavaid ja silmale nähtamatuid, mis võivad tuleneda Müüja poolt pakutavate online toodete/teenuste läbimisel 

7.6. Klient nõustub austama kõiki Müüja poolt esitatud reegleid kursuste läbimiseks, tegema koduseid töid (kui on ette nähtud), et saavutada soovitud tulemusi

7.7. Klient nõustub, et Müüja ei vastuta, kui ilmnevad kahjulikud tulemused teenuse valesti kasutamise tagajärjel.

8. Küpsised (cookies)

8.1. Müüja e-poes kasutatakse küpsiseid. E-poodi kasutades Klient nõustub ja aktsepteerib ilmuva küpsiseteate kohaselt küpsiste kasutamist.

8.2. Küpsised on vähest infot sisaldavad tekstifailid, mis laetakse hingeteadvus.ee veebilehte külastades kasutatavale veebilehitsejale salvestamiseks, eesmärgiga pakkuda teile paremat kasutuskogemust ning mugavamat veebilehel navigeerimist. Näiteks võimaldavad küpsised meelde jätta keelevaliku eelistusi ning jätta vahele igakordne veebilehele sisselogimine. Lisaks on küpsistel hea omadus reklaamide kuvamisel, näidates teile ainult neid, mis teile tõsiselt huvi pakuvad.

8.3. Müüja e-poes kasutatakse esimese ja kolmanda osapoole küpsiseid, mis samal ajal võivad olla ka seansi või püsiküpsised:

 • Ajutised ehk seansi küpsised, mis aktiveeruvad ainiti veebilehe kasutuse ajaks ja kustuvad peale veebilehitseja sulgemist.
 • Püsiküpsised ehk päevadeks või kuudeks salvestuvad küpsised, mis jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel.
 • Kolmandate osapoolte küpsised, mis pole Müüja poolse haldamisega seotud. Kasutatakse partnerite veebilehtedel analüütilisel eesmärgil, on Müüja e-poes märgitud või millele edasi lingitakse.

8.4. Küpsised aitavad Müüjal mõista, milline on periooditi külastajate koguarv, milliseid veebilehitsejaid eelistatakse ning millised on populaarseimad tooted. Selliste statistiliste andmete põhjal saab Müüja kohandada veebilehe kasutamist paremaks, rikastada külastuskogemust harjumuspärasemaks ja kujundada veebilehte asjakohasemaks ning turvalisemaks.

8.5. Kui Klient küpsiste kasutamisega ei nõustu, siis on võimalik nende salvestamine veebilehitsejate seadetes blokeerida. Samuti on võimalik veebilehitseja seadetes varasemalt salvestatud küpsiseid kustutada. Vajadusel tuleb Kliendil järgida vastava veebilehitseja juhiseid. Kliendi poolt küpsiste blokeerimise ja kustutamise korral võib juhtuda, et kõiki veebilehel olevaid funktsioone ei pruugi olla võimalik kasutada. Blokeerimisel ja/või kustutamisel varasemalt salvestatud info säilib ja on kasutatav, kuid peale antud toiminguid lõpetatakse Müüja poolt mistahes teabe kogumine.

8.6. Lisateavet küpsiste kohta, kaasa arvatud see, kuidas vaadata, millised küpsised on seadmesse paigaldatud ning kuidas neid hallata ja kustutada info@hingeteadvus.ee

 

9. Lõppsätted

9.1. Kui Kliendil ehk tarbijal on e-poe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile info@hingeteadvus.ee või helistada telefonil: +372 56067500. 

 

OSTUJUHEND

 

 • Ostu sooritamiseks ei pea registreerima püsikliendiks (looma konto ja sisse logima). Saate osta ka külalisena, aga tellimusele tuleb sisestada andmed kauba kohaletoimetamiseks kas meili või pakiautomaadi teel. 
 • Internetipoest saab osta kõiki pakutavaid tooteid mugavalt kodust lahkumata või mobiilseadmetes. 
 • Tooteid on lihtne leida kuna need paigutatud eraldi toote kataloogidesse. 
 • Valige sobivad tooted välja ja lisage virtuaalsesse ostukorvi, määrates ka toote kogus. 
 • Ostukorvi sisust saab igal hetkel ülevaate klikkides ostukorvi ikoonile kodulehekülje päises. 
 • Internetipoes on võimalik saada täpne ülevaade, millised tooted on hetkel saadaval ja milliseid tooteid on otsas. Kui toodet poes ei ole (või ei ole soovitud kogust) ei saa seda ostukorvi asetada.
 • Kui olete kõik soovitud esemed ostukorvi lisanud, kontrollige üle valitud tooted, kogused ja hind. 
 • Ostukorvis on võimalik kasutada ka sooduskoodi ja kinkekaarti. sooduskoodi või kinkekaardi number sisestage vastavale väljale. Kui kõik on Teile sobiv, liikuge edasi kontaktandmete täitmiseks.
 • Täitke täpselt kõik tärniga täidetud väljad ja valige sobiv kauba kättesaamise viis ja maksmisviis. 
 • Ostu sooritamisel Ostja kinnitab ja annab nõusoleku, et on läbi lugenud, tutvunud ja nõustunud e-poe üld- ja tellimistingimustega.